Preklinische pathologie van medicijnen, vaccins en chemicaliën in toxiciteitsstudies voor veiligheidsbewaking.

Global Pathology Support B.V. houd zich bezig met pre-klinische veiligheidsbeoordeling – toxicologische pathologie – voor de bio-technologische, farmaceutische en chemische industrie.

Global Pathology Support B.V.

Toxicologische pathologie

 • Visie

  Medicijnen, chemicaliën en vaccins zijn veilig en hebben geen of zo min mogelijk negatieve bijwerkingen.

 • Missie

  Bij GPS B.V. stellen we de veiligste dosis geneesmiddelen, chemicaliën en vaccins vast door toxicologisch pathologisch onderzoek uit te voeren.

 • Trots lid van:

  NVVP – Nederlandse Vereniging voor Pathologie
  NVT – Nederlandse Vereniging voor Toxicologie
  STP – Vereniging voor Toxicologische Pathologie
  SOT – Vereniging voor Toxicologie
  ESTP – Europese vereniging voor toxicologische pathologie

 • 30+

  Aantal jaren ervaring

 • 2000+

  Klanten

Global Pathology Support B.V.

Global Pathology Support (GPS) is een adviesbureau, opgericht in 2004 in Nederland. GPS is gespecialiseerd in de preklinische pathologie-evaluatie van chemische stoffen in toxicologische studies voor veiligheidsbeoordeling.
Onze diensten richten zich op de veiligheid van producten die worden ontwikkeld door de (bio-)farmaceutische en chemische industrie voor de registratie van bijvoorbeeld geneesmiddelen en vaccins. GPS levert ook diensten volgens de REACH-overeenkomst (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) voor de veiligheidsevaluatie van chemische stoffen in overeenstemming met de OESO-richtlijnen.

Als onderdeel van de voortdurende toewijding van GPS om onze klanten in staat te stellen hun ontwikkelingsdoelen te bereiken, zijn we nu verheugd om naast conventionele histopathologie met behulp van de lichtmicroscoop, ook innovatieve GLP gevalideerde Digitale Pathologie; Volledige Histopathologie Evaluaties en Peer Review oplossingen van preklinische toxicologische studies op wereldwijde schaal te kunnen leveren. Deze optie (Digital Pathology) kan nu ook worden uitgevoerd op basis van scans van histologieglaasjes van een groot aantal beeldformaten voor hele glaasjes (bijv. Hamamatsu, 3DHistech, Olympus, Aperio/Leica, Ventana/Roche, Philips, Zeiss scanners etc.).

Onze diensten

Wij bieden u onze diensten aan volgens de hoogste kwaliteitsnormen, op een flexibele, snelle en efficiënte manier met behulp van een van de beste pathologiesystemen (Provantis® - Instem LSS) voor histopathologisch onderzoek.

 • Ook wel telepathologie genoemd: Histopathologische beoordeling door de toxicologisch patholoog op Whole Slide Images (W.S.I.) van objectglaasjes.

 • Global Pathology Support is gecertificeerd met de Endorsement of GLP-Compliance van het OESO-principe van goede laboratoriumpraktijken (inclusief digitale pathologie). Histopathologisch onderzoek uitgevoerd door een erkend toxicologisch patholoog.

 • Global Pathology Support heeft alle gewenste ervaring en prestige om biofarmaceutische consulting uit te voeren.

 • Global Pathology Support B.V. is een van de weinige contractlaboratoria in Nederland die in staat is om de beoordeling van de macroscopie bij secties van dieren uit toxiciteitsstudies goed uit te voeren.

 • Global Pathology Support is goed uitgerust met deskundige kennis en ervaring in het evalueren van neuropathologie van preklinische toxiciteitsstudies (bijv. OECD 443).

 • Door de jaren heen is onze dienstverlening uitgebreid met histopathologische beoordelingen, peer review van pathologie (GLP), advies en consulting in toxicologische pathologie en neuropathologische evaluaties.

Ik heb Dr. Thoolen de afgelopen jaren gekend als collega en vriend. Ik heb met hem samengewerkt in zijn tijd als hoofdpatholoog bij Solvay Pharmaceutical BV in Nederland en later bij Global Pathology Support in Nederland. Robert is een bekend toxicologisch patholoog met veel ervaring in routinematig pathologisch werk en intercollegiale toetsing van rapporten. Zijn toewijding en de kwaliteit van zijn werk zijn van hoog niveau. Roberts vriendelijke, toegankelijke manieren maken hem tot een gemakkelijk persoon om mee samen te werken.

Hij heeft goed gewerkt binnen de beroepsgroep en zijn bijdragen aan de nomenclatuurgroep van STP over het belangrijke onderwerp lever worden zeer gewaardeerd.

Ik wens hem succes met zijn verdere ondernemingen in de toxicologische pathologie.

Dr. C Gopinath
Voormalig directeur Pathologie Huntingdon Life Sciences Ltd.

Ik en mijn collega’s hebben de samenwerking met Bob als een van onze adviserende externe pathologen altijd gewaardeerd, evenals zijn betrouwbare, volledig GLP-compliant histopathologische ondersteuning door zich op tijd en flexibel aan deadlines te houden.

Dr. Wolfgang Kaufmann
Voormalig hoofd Global Pathology & Reproduction Toxicology, Merck KGaA, Duitsland

We hebben herhaaldelijk samengewerkt met Dr. Thoolen. Hij heeft altijd accurate dia-evaluaties geleverd binnen een zeer compatibel tijdsbestek. Zijn beleefde en deskundige karakter maakte het gemakkelijk voor ons om met hem samen te werken, zelfs bij uitdagende projecten.

Adjunct-directeur
NYCOMED GmbH Instituut voor farmacologie en preklinische geneesmiddelenveiligheid

Sleutelrol van de toxicologisch patholoog in de veiligheidsevaluatie bij Global Pathology Support

Van necropsie tot histopathologische evaluatie, interpretatie en gebruik van digitale pathologie

Toxicologische pathologie – wat betekent het en wat is de rol van de patholoog?

Wat het gebruik van geneesmiddelen uit de farmaceutische industrie betreft, moet de ervaring van de gebruiker positief zijn en moeten de negatieve bijwerkingen zo klein mogelijk worden gehouden. Om negatieve effecten te evalueren, worden toxicologische studies uitgevoerd. Onderzoek naar de toxiciteit van stoffen heeft als doel ziekten te voorkomen door grenswaarden vast te stellen waaronder het gezondheidsrisico verwaarloosbaar of nihil is. De (toxicologisch) patholoog speelt een cruciale rol bij het beoordelen van de veiligheid van vaccins, geneesmiddelen en chemicaliën. De nadruk ligt op de identificatie van pathologische veranderingen, de evaluatie en relevantie van deze veranderingen en in het bijzonder de interpretatie van deze gegevens uit dierproeven in de context van hun toepassing op mensen (risicobeoordeling). Catastrofes in de vorige eeuw, bijvoorbeeld na het gebruik van thalidomide (teratogene effecten) en het synthetische oestrogeen diethylstilbestrol (DES) in utero (kankerverwekkend) hebben ons geleerd hoe belangrijk het is om alert te zijn op de bijwerkingen van medicijnen. Verontreiniging van voedselbronnen door pesticiden en industrieel afval moet ook worden gecontroleerd. Voorbeelden van verbindingen waarvan is aangetoond dat ze kankerverwekkend zijn bij proefdieren (meestal in relatief hoge doses) en die in lage hoeveelheden in het dagelijks voedsel van mensen terechtkomen, zijn bepaalde pesticiden (DDT en dieldrin). Ook industrieel verontreinigde stoffen moeten grondig worden onderworpen aan preklinische veiligheidsevaluaties (bijv. polychloorbifenylen, perfluoralkyl- en polyfluoralkylstoffen (PFAS)). Het feit dat steeds meer geneesmiddelen na lancering uit de circulatie worden genomen, onderstreept bovendien het belang van veiligheidsevaluatie, waarbij de toxicologisch patholoog een cruciale rol speelt.

Bij Global Pathology Support B.V. bieden we preklinische pathologische ondersteuning op een GLP-compliant manier (Good Laboratory Practice)voor de histopathologische beoordeling van toxicologische studies, die een belangrijke rol speelt bij de veiligheidsevaluatie van geteste verbindingen. We gebruiken ook “Whole Slide Images” (W.S.I.’s) bij de evaluatie van niet-klinische GLP-studies door de gediplomeerd toxicologisch patholoog.

Whole slide images (W.S.I.’s) zijn een essentieel modern hulpmiddel geworden voor toxicologische pathologie bij de evaluatie van niet-klinische GLP-studies. Het gebruik van W.S.I.’s in de toxicologische pathologie heeft een revolutie teweeggebracht in de manier waarop pathologische gegevens worden verzameld, geanalyseerd en gecommuniceerd. De aanvullende optie voor het evalueren van scans van objectglaasjes (W.S.I.’s) door de toxicologisch patholoog is efficiënter en heeft andere voordelen.

Good Laboratory Practice (GLP)

Global Pathology Support (GPS) speelt een cruciale rol bij het leveren van gedegen wetenschappelijke, accurate en GLP-compliant pathologiegegevens van preklinische toxiciteits- en carcinogeniteitsstudies. Om dat te kunnen doen, is een GLP-compliant kwaliteitssysteem wettelijk verplicht. GPS werkt al meer dan 19 jaar volgens goede laboratoriumpraktijken.

Dit garandeert onze klanten Good Laboratory Practice van pathologierapporten afgeleid van GPS voor meer dan 38 landen wereldwijd. Deze rapporten kunnen gemakkelijk worden gebruikt voor registratie volgens de respectieve nationale autoriteiten.

Board Certifications

Laatste nieuws en artikelen van Global Pathology Support

Milestone: GLP-Compliant Digital Pathology System at GPS BV “Fit for Purpose”

News
22 januari 2024
Meer lezen

Global Pathology Support “Up to par” with Pathology Provantis 11.0.1 System and Evaluation of Whole Slide Image (W.S.I.’s) according to Good Laboratory Practice (GLP-Compliant)

News
1 september 2023
Meer lezen

WSI evaluation

Publication
8 juni 2023
Meer lezen

The Advantages of Digital Pathology in Comparison to Conventional Histopathology

Article
28 februari 2023
Meer lezen